Kimya laboratuvarlarında yapılan araştırmalar esnasında kullanmanız gereken sarf malzemeler hakkında tüm bilgileri online satış mağazamızda bulabilirsiniz. Sağlam ve uzun süre kullanımlarda önerdiğimiz ürünler sayesinde analizlerinizi daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Beherglas

Genel olarak çözelti hazırlama, karıştırılması ve aktarılması gibi birçok işlemde kullanılan silindirik görünüme sahip cam malzemedir. Yüksek derecede sıcaklıklara karşı temper cam malzemeden üretilmiştir. Ağız kısmının oluklu olması, sıvının kolay bir şekilde akması için düşünülmüştür.

Erlenmayer

Koni biçimli, dibi düz olan cam malzemedir. Analitik kimya analizlerinde titrasyon işlemlerinde kullanım için uygundur. Çözelti hazırlama, saklama ve kristalizasyon işlemleri başta, oldukça geniş alanda kullanılır.

Dereceli Silindir (Mezür)

Kimya laboratuvarında 50 – 1000 ML arasında bulunan sıvıların hacmini ölçme işlemlerinde kullanılır. Mezür üzerinde mililitre (ML) cinsinden bölmeler bulunur. Saf sıvı ve çözeltilerin hacmini

 

Pipet

Az miktarda olan sıvı malzemelerin laboratuvar ortamlarında farklı bir alana aktarılması için kullanılan cam malzemelerdir. Sıvı hacimlerinin ölçümünde en çok 1 mL, 5 mL ve 10 mL’lik pipetler kullanılır. (Profesyonel olarak aktarım yapabileceğiniz cihazları sıvı aktarım cihazları kategorisinde bulabilirsiniz)

 

Deney Tüpü

100 C sıcaklığa dayanıklı olarak üretilen ince ve uzun bir tarafı kapalı, bir tarafı açık silindirik biçimli, küçük çaplı cam malzemelerdir.

Cam Balon

Laboratuvarlarda çözeltilerin hazırlanması, ısıtma ve kaynatma işlemlerinde geri soğutucuya takılarak çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. 2 veya 3 ağızlı seçenekleri mevcuttur.

Balon Joje

Çözeltilerin hazırlanması esnasında en sık tercih cam malzemelerdir. Titrasyon işlemleri esnasında ayarlı çözelti hazırlama ve saklama için kullanılır. Balon joje ile sıvı hacimƖeri hassas bir şekilde ölçülür. Balon joje içerisine konan sıvının sıcaklığı malzeme üzerinden belirtilmiştir. Balon joje hacimleri ; 25, 50,100, 250, 500 ve 1000 mL olarak değişmektedir.

 

Ayırma Hunisi

Sıvı-sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlayan cam malzemelerdir. Birbiri ile karışmayan sıvıları ayırmada ve ekstraksiyon (çekme) işlemlerinde kullanılır.

Büret

Büret, analitik kimyada , bir sıvının, özellikle bir titrasyondaki reaktiflerden birinin doğru bir şekilde verilmesi için kullanılan hacimsel bir ölçüm cam malzemesidir. [3] Büret tüpü, sıvının dağıtılan hacminin belirlenebileceği dereceli işaretler taşır. Büretlerin hem otomatik hem de manuel olanları vardır. Titrasyon işlemƖerinde sıvı hacimƖerini ölçmede kullanılır.

 

Termometre

Reaksiyon ortamının sıcaklığı ölçmede işleminde kullanılan hassas cam malzemelere denir. Ölçülen sıcaklığın birimi derecedir. Termometreleri, maddelerin sıcaklık derecelerini sayı ile ölçen araçlar olarak da tanımlamak mümkündür. Online satış mağazamızdan laboratuvar malzemeleri siparişi verebilirsiniz.